Biuletyn Informacji Publicznej

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Płatne z budżetu gminy:
• Rytmika
• Język angielski

Rytmika:

Meissnera:

Poniedziałek:

Grupa II  - Motylki -    9.00 - 9.15

Grupa I - Biedronki  -  9.15 - 9.30

Grupa III – Ważki     -  9.30 - 9.55

Środa:

Grupa II – Motylki -   10.15 – 10.30

Grupa I – Biedronki - 10.30 – 10.45

Grupa III – Ważki -      10.45 – 11.10

Filia - Witoszyńskiego:

Poniedziałek:

Grupa IV - Żuczki -          10.10 – 10.40

Grupa V  - Świerszcze -  10.40 – 11.10

Grupa VI – Świetliki -      11.10 – 11.40  

Piątek:

Grupa IV – Żuczki -        12.20 – 12.50

Grupa V – Świerszcze - 12.50 – 13.20

Grupa VI – Świetliki -    13.20 – 13.50

 

Język angielski:

Meissnera:

Wtorek i czwartek:

Grupa III – Ważki -     9.15 – 9.45

Grupa II - Motylki -     9.45 – 10.00

Grupa I – Biedronki - 10.00 -   10.15

Filia - Witoszyńskiego:

Wtorek i czwartek:

Grupa IV – Żuczki -       10.30 – 11.00

Grupa V – Świerszcze - 11.00 – 11.30

Grupa VI – Świetliki -    11.30 – 12.00