Biuletyn Informacji Publicznej

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Dzieci młodsze

7.00 - 8.45 – Schodzenie się dzieci

                        - Zabawy indywidulne w kącikach zainteresowań

                        - Praca indywidualna

                        - Zabawy ruchowe

8.45 - 9.00 - przygotowanie do śniadania (przywitanie, mycie rąk)

9.00 – 9.30 – ŚNIADANIE

9.30 – 10.00 – Zajęcia obowiązkowe na terenie budynku lub w ogrodzie organizowane przez nauczyciela

10.00 – 10.20 – czynności samoobsługowe

10.20 – 10.30 – II ŚNIADANIE

10.30 – 11.45 – Zabawy w ogrodzie

                        - Spacery

                        - Obserwacje przyrodnicze

11.45 – 12.00 – Czynności samoobsługowe 

12.00 - 12.30 - OBIAD

12.30 – 13.00 - bajkoterapia

                       - zabawy tematyczne

                       - praca indywidualna

                        - słuchanie muzyki relaksacyjnej

                       - słuchanie bajek

14.20 – 14.30 – Czynności higieniczno – porządkowe

14.30 – 14.45 – PODWIECZOREK

14.45 – 17.00 – Zabawy dowolne

                        - Słuchanie czytanych książek

                        - Zajęcia dodatkowe

                        - Zajęcia indywidualne

                        - Zabawy ruchowe

                        - Zabawy w ogrodzie

                        - Rozchodzenie się dzieci

Dzieci starsze

7.00 – 8.45 – Schodzenie się dzieci

                        - Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań

                        - Praca indywidualna

                        - Zabawy ruchowe

 8.45 - 9.00 - przygotowanie do śniadania  (przywitanie, mycie rąk)                     

9.00 - 9.20 – ŚNIADANIE

9.20 – 10.00 – Zajęcia obowiązkowe na terenie budynku lub w ogrodzie organizowane przez nauczyciela

10.00 – 10.20 – Czynności samoobsługowe

10.20 – 10.30 – II ŚNIADANIE

10.30 – 10.45 – Czynności samoobsługowe

10.30 – 11.45 - Zabawy w ogrodzie

                        - Spacery

                        - Obserwacje przyrodnicze

11.45 – 12.00 – Czynności samoobsługowe 

12.00 – 12.30 - OBIAD

12.30 – 13.00 - Słuchanie czytanych książek, muzyka relaksacyjna, odpoczynek po obiedzie

13.00 – 14.20 –  Ćwiczenia relaksacyjne

                        - Bajkoterapia

                        - Zabawy tematyczne

                        - Praca indywidualna

                        - Zajęcia dodatkowe

                        - Słuchanie czytanych bajek

14.20 – 14.30 – Czynności higieniczno – porządkowe

14.30 – 14.45 – PODWIECZOREK

14.45 – 17.00 – Zabawy dowolne

                        - Słuchanie czytanych książek

                        - Zajęcia dodatkowe

                        - Zajęcia indywidualne

                        - Zabawy ruchowe

                        - Zabawy w ogrodzie

                        - Rozchodzenie się dzieci