Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 384 "Tajemniczy Ogród" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "NASZE KULTURALNE WĘDRÓWKI PO EUROPIE"

Celem projektu jest zwiększenie wśród przedszkolaków świadomości kulturowej oraz wzajemnych wpływów kultur europejskich poprzez poszerzanie wiedzy na temat tańców europejskich, sztuki       

i architektury.

Cele główne:

I. Rozwijanie zainteresowań czytelnictwem, obyczajami, historią i tradycją innych krajów europejskich poprzez zabawę i tańce

II. Wyzwalanie u dzieci twórczej ekspresji i umiejętności wyrażania swoich przeżyć w oparciu o poznane bajki, baśnie i tańce z różnych krajów UE

III. Podejmowanie wysiłku fizycznego i doskonalenie sprawności ruchowych poprzez naukę tańców narodowych krajów UE

Cele szczegółowe:

Dziecko:

   -  słucha utworów muzycznych poszczególnych państw UE

   -  dzieli się swoją wiedzą na forum grupy

   - wie, że uczenie się języków obcych ułatwia kontakt z ludźmi na całym świecie

   - wymienia omawiane kraje Unii Europejskiej i potrafi zaprezentować charakterystyczny dla   danego kraju taniec 

   - zna symbole Unii Europejskiej

   - potrafi wskazać na mapie Europy poznane kraje

   - zna symbole narodowe Polski, wybrane miasta i regiony oraz ich charakterystyczne tańce i stroje

Dofinansowanie projektu z UE: 67 485,93 zł.