Biuletyn Informacji Publicznej

WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 384 „TAJEMNICZY OGRÓD” W ZWIĄZKU Z COVID-19

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RODZICÓW I DZIECI OD 1 WRZEŚNIA

- do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie dzieci bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

- do przedszkola mogą przychodzić wyłącznie dzieci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji.

- do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci wyłącznie przez zdrowe osoby

- dziecko musi być przyprowadzane wyłącznie przez jednego opiekuna, zachowującego dystans od innego opiekuna z dzieckiem i pracowników przedszkola min 1,5 m.

- rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk

- rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola nie wchodzą z dziećmi do szatni, oddają dzieci pod opiekę wyznaczonego personelu.

- rodzice dzieci nowo przyjętych, mogą przez pierwsze 2 tygodnie wejść z dziećmi do szatni, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- każdy rodzic/opiekun prawny musi wpisać sobie telefon przedszkola w pamięć swojego telefonu, aby szybko reagować, gdy będzie ktoś dzwonił z placówki. Jednocześnie podać swoje numery telefonów do szybkiego kontaktu.

- jest zakaz przynoszenia do przedszkola przez dzieci niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek. Proszę dopilnować, aby dzieci nie zabierały nic z domu i wyjaśnić dlaczego. Proszę nie zabierać zabawek dzieciom pod przedszkolem lub w szatni lub prosić o to personel przedszkola.

- rodzice/prawni opiekunowie i dzieci uczęszczające na Witoszyńskiego muszą mieć maseczki podczas wchodzenia na klatkę schodową oraz proszeni są o dezynfekcję rąk (płyn będzie wystawiony przed klatką).

- dzieci podczas wchodzenia do placówki będą miały mierzoną temperaturę (zgoda na mierzenie temperatury zostanie wysłana rodzicom).

- do dziecka, u którego stwierdzi się temp. 37,5 st. i powyżej, natychmiast zostają wezwani rodzice/prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w jak najkrótszym czasie zabrać dziecko z przedszkola.

- rodzice/opiekunowie prawni  mają obowiązek przekazania dyrektorowi przedszkola wyniku badania ucznia z objawami chorobowymi.

- o zakażeniu dziecka zostanie poinformowany Burmistrz, rodzice z grupy dziecka, sanepid.

- dzieci powinny przebywać w przedszkolu w godzinach pracy ich grupy, ale gdy rodzice nie mogą dostosować się do tych godzin, przyprowadzają dzieci w wygodnych dla siebie godzinach.                                                       

Godziny pracy poszczególnych grup zostały wysłane e-mailem do wszystkich rodziców dnia 26.08.2020 r.

 

Warszawa, dn. 26.08.2020 r.