Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w grupie Żuczków na

miesiąc październik

 

1.    Jak jesienią dbać o zdrowie?

 

- rozwijanie mowy

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych

- odkrywanie litery a, A małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- zapoznanie z literą A w języku migowym

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie umiejętności liczenia

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 1

- rozwijanie sprawności ruchowej

- poznawanie cech kwadratu

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- rozwijanie umiejętności plastycznych

 

2.    Kto może być nauczycielem?

 

- rozwijanie mowy

- zapoznanie z pracą nauczyciela

- rozwijanie słuchu fonematycznego

 - odkrywanie litery l, L małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- zapoznanie z literą L w języku migowym

- rozwijanie umiejętności liczenia

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 2

- rozwijanie sprawności ruchowej

- poprawne używanie pojęcia ,,para”

- rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej

- rozwijanie umiejętności plastycznych

 

 

 

3.    W co się bawi z nami jesienny wiatr?

- rozwijanie mowy

- kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody

- odkrywanie litery o, O małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- zapoznanie z literą O w języku migowym

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

- rozwijanie umiejętności liczenia

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 3

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie myślenia logicznego

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry

- rozwijanie aktywności badawczej

- rozwijanie umiejętności plastycznych

 

4.     Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 - rozwijanie mowy

- wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt

- odkrywanie litery m, M małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- zapoznanie z literą M w języku migowym

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

- rozwijanie umiejętności liczenia

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 4

- rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej

- wzbogacenie wiedzy na temat ptaków

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności plastycznych