Biuletyn Informacji Publicznej

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień w grupie Żuczki

1. Na jesienny, smutny czas

-  przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
 w grupie.

- rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
 i akceptacji

-  pomaganie kolegom w sytuacjach wywołu­jących smutek

-  współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

-  uczestniczenie w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satys­fakcję i radość.

- rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 4

- rozwijanie mowy

 

2. Nadchodzi zima

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

-  poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- umuzykalnianie dzieci

- wskazywanie i nazywanie części ciała

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

 

3. Święta tuż - tuż

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia

-  wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- rozwijanie  umiejętności klasyfikowania

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- rozwijanie mowy

 

Piosenka

Kochany Panie Mikołaju

Majka Jeżowska

 

Kochany Panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy,
Dlaczego zawsze Pan przychodzi
do nas Gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w księgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
Spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością,
Chciałyby słuchać Pana głosu,
W mróz ogrzejemy Panu uszy
Piosenką gorącą jak rosół!

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
Nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
Jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!

Kochany Panie Mikołaju,
Dziewczynka z bardzo smutną minką
Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie
Prezent pod choinką?

Czy…

 

Wiersz

 

Mikołaju, Mikołaju

Zejdź z niebieskich chmur!

Grzecznym dzieciom pod poduszki

Moc prezentów włóż

 

Mikołaju, Mikołaju

Siwą brodę masz.

Ja Cię w brodę pocałuję,

Ty mi prezent dasz!

 

Mikołaju nasz,

dużo paczek masz.

Jak Cię ładnie poprosimy,

to nam jedną dasz!