Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień w grupie Żuczki - treści znajdują się na Dysku Google, pod podanym linkiem grupy

 

1. Wiosna tuż tuż…

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

- poznawanie zwia­stunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach

- ćwiczenia logopedyczne – Ptaki.

- oglądanie zdjęć wiosennych kwiatów. Wskazywanie krokusów. Słuchanie nazw pozostałych kwiatów (karta pracy).

- zabawy przy piosence Przyszedł nocą miś.

- rysowanie po śladach drogi pszczoły lecącej do ula

 

2. Nadeszła wiosna

- oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno

- omawianie życia pta­ków wiosną (budowa­nie gniazd).

-  rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności fizycznej

-  rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie pięciu

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwiązywanie zagadek o oznakach wiosny

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

- wymienianie oznak wiosny

 

3. Wielkanoc

- wzmacnianie więzów w rodzinie

-  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętem  Wielkanocy

- szanowanie domowni­ków, ich przyzwycza­jeń, nie przeszkadzanie im w wypoczynku, pracy

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie sprawności manualnej

- zachęcanie do przygotowywania prostych wypieków

- kojarzenie przedmiotów z czynnościami, jakie dzięki nim wykonujemy

 

4. Wiosna na wsi

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

- nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania

- wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

- rozwiązywanie zagadek

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie mowy