Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

ZAMIERZENIA NA LISTOPAD

GR WAŻKI

 

Tydzień 1: Nasza mała ojczyzna

CELE OGÓLNE:

-poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny, budzenie zainteresowania własną miejscowością

-poszerzanie wiedzy o domach w rożnych zakątkach Polski i świata, przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym, doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej, czytanie globalne wyrazu doma

-poznawanie ważnych miejsc i osob dla danej miejscowości, roli i znaczenia instytucji

publicznych, kształtowanie umiejętności liczenia, w tym doliczania i odliczania, budzenie zainteresowania swoją miejscowością

-rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka, kształtowanie estetycznego sposobu poruszania się, budzenie zainteresowań muzyką ludową i swoim regionem

-poznawanie regionalnych strojow ludowych, doskonalenie umiejętności konstruowania prac przestrzennych, budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu

 

Tydzień 2: Mój dom – Polska

-CELE OGÓLNE:

-poznawanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości, budzenie zainteresowania historią państwa polskiego

-przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazow oraz dobieranie wyrazow – rymow, przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego

-zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie, kształtowanie umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie siedmiu – liczenia na konkretach, poznanie legendy o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych

-poznawanie sławnych Polaków i ich dzieł, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności estetycznego sposobu poruszania się i wrażliwości słuchowej w trakcie odbioru dzieła muzycznego

-poznawanie procesu mieszania się rożnych substancji; doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie dbałości o estetyczny wygląd pracy, dbanie o ład i porządek

 

Tydzień 3: Moje hobby

CELE OGOLNE:

-poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijanie upodobań i pomysłowości, rozbudzanie ciekawości światem

-rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej, czytanie globalne wyrazu ekran, przypomnienie zasad obowiązujących w kinie, teatrze

-poznawanie różnych kolekcji, rozwijanie myślenia operacyjnego, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, pomysłowości i wyobraźni

-poznanie piosenki i jej budowy, kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych

-rozwijanie umiejętności motorycznych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych oraz badawczych, badanie sposobu wykorzystania dużej gęstości substancji w celu znalezieniajej w osadach

 

Tydzień 4: Ulubione zajęcia

CELE OGOLNE:

-poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów oraz znanych osób (Julian Tuwim), gromadzeniedoświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role, pokonywanie nieśmiałości

-poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej wyrazów oraz czytanie globalne wyrazu ul, rozwijanie kompetencji językowych

-ozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich numerowania, przybliżenie aspektu porządkowego liczby, poznawanie odnawialnych źródeł energii – wykorzystanie wiatru

-poznanie słów, melodii oraz budowy piosenki, rozwijanie umiejętności poczucia rytmu i przestrzeni do zabawy, budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi

-poznawanie właściwości powietrza, rozwijanie motoryki małej w trakcie modelowania balonów, zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i narzędzi, w tym zabaw z płomieniem

 

Pioseki:

Hymn „Mazurek Dąbrowskiego”

„Polska - mój dom”

Wiersz:

„Kto Ty jesteś?”

Wyjścia:

- spacery po osiedlu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie otoczenia – orjętacja w terenie

03.11. - Wyjście pod pomnik Generała Nila Fieldirfa i zapelenie zniczy przyniesionych przez Dzieci

05.11.- Wycieszka autokarowa do Zamku Królewskiego

10.11. - Dzień Biało-Czerwony

25.11. - Dzień Pluszowego Misia