Biuletyn Informacji Publicznej

 ZAMIERZENIA GR.II KWIECIEŃ  - MOTYLKI -  - treści znajdują się na Dysku Google, pod podanym linkiem grupy

TEMAT: WIOSENNE PRZEBUDZENIE

CELE:

wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej,

rozwijanie poczucia rytmu,

utrwalanie nazw kolorów,

ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania

rozwijanie zdolności manualnych,

budzenie zainteresowania przyrodą

wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą,

 

TEMAT: WIOSENNE POWROTY

CELE:

wzbogacanie wiedzy o ptakach,

rozwijanie koncentracji uwagi,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną,

rozwijanie spostrzegawczości,

rozwijanie poczucia rytmu,

usprawnianie umiejętności liczenia,

rozwijanie zainteresowania przyrodą,

rozwijanie sprawności rąk,

poszerzanie mowy czynnej

rozwijanie mowy czynnej,

rozwijanie umiejętności matematycznych

 

TEMAT:WIELKANOC

CELE:

wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

wzbudzanie zainteresowania folklorem,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,

poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych,

poznawanie figury geometrycznej – koła,

rozwijanie wyobraźni plastycznej,

poznawanie tradycji świątecznych,

wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego,

rozwijanie sprawności manualnej

 

TEMAT: WIOSNA NA WSI

CELE:

poznawanie tradycji świątecznych,

wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego,

rozwijanie sprawności manualnej

rozwijanie możliwości językowych dzieci,

rozwijanie słuchu muzycznego,

rozwijanie umiejętności liczenia

poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego,

rozwijanie sprawności dłoni,

rozwijanie mowy,

poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka