Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 2021r.

gr. I Biedronki

 

Tydzień I  „Nasza mała ojczyzna”

 

       budowanie poczucia tożsamości narodowej,

       doskonalenie  umiejętności wypowiadania się na zadany temat,

       poznawanie różnych rodzajów domów,

       uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddalaniem się od osoby dorosłej w mieście,

       rozwijanie umiejętności matematycznych,

       posługiwanie się pojęciami wysoki-niski,

       doskonalenie sprawności fizycznej,

       rozwijanie wrażliwości muzycznej,

       wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

 

Tydzień II  „Mój dom - Polska”

 

       rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

       poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,

       poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,

       poznanie polskich symboli narodowych (godło, flaga),

       doskonalenie sprawności fizycznej,

       rozwijanie ekspresji muzycznej,

       zapoznanie z hymnem Polski,

       rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień III  „Moje hobby”

 

       wzmacnianie poczucia własnej wartości,

       poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,

       rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-4,

       kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,

       rozwijanie sprawności fizycznej,

       rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

 

Tydzień IV  „Ulubione zajęcia”

 

       kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,

       rozwijanie motoryki małej,

       rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,

       zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,

       doskonalenie umiejętności liczenia,

       poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,

       rozwijanie sprawności fizycznej,

       rozwijanie motoryki małej,

       poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych.

 

 

Piosenka miesiąca: „Mały Polak, przedszkolak   sł. M.Szeląg, muz. K.Waszkiewicz

 

Polska moim domem, domem jest.

Biały orzeł godłem, godłem jej.

            Ref: A ja jestem przedszkolak ,

            Mały Polak, przedszkolak (x2)

 

Polska moim domem, domem jest.

Biel i czerwień flaga, flaga ma.

            Ref: A ja jestem….

 Polska moim domem, domem jest.

Tutaj moi bliscy, bliscy są.

            Ref: A ja jestem….

 Polska moim domem, domem jest,

Który w sercu zawsze, zawsze mam.

            Ref: A ja jestem….

 

 

Wiersz miesiąca: „Co to jest Polska”  C.Janczarski

- Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,


i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.


Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,


a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.


A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.