Biuletyn Informacji Publicznej

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik w grupie Świetliki

 

1. Jak jesienią dbać o zdrowie?

-  rozwijanie mowy,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

-  rozwijanie umiejętności liczenia,

-  poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy prozdrowotnej

-  poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych

 

2. Kto może być nauczycielem?

- rozwijanie mowy, zapoznanie z pracą nauczyciela,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 2, poprawnie używanie pojęcia para,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie wyobraźni dzieci,

- rozwijanie umiejętności plastycznych

 

3.  W co się bawi z nami jesienny wiatr?

- rozwijanie mowy,

- kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,

- rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- opanowanie prostych figur tanecznych,

- rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

- rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

- rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

- rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat ptaków

- rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności plastycznych