Biuletyn Informacji Publicznej

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec w grupie Świetliki

 

1. Dzieci z całego świata

- rozwijanie mowy

- wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci,

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- porównywanie warunków życia na różnych kontynentach

- wprowadzanie dzieci w świat wartości

 

2. Moje podwórko

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

- wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób

- kształtowanie poczucia rytmu

 

3. Wkrótce wakacje (2 tygodnie)

- rozwijanie sprawności manualnej

- uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,

- kształtowanie poczucia rytmu

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie sprawności fizycznej

- zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek

- prezentowanie własnych umiejętności

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie umiejętności liczenia

- utrwalanie poznanych liter

 

Piosenka "Niech żyją wakacje"

 

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las,

 i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.

 Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka,

będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka.

 

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,

 w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las,

 i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.