Biuletyn Informacji Publicznej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie VI na miesiąc GRUDZIEŃ

Temat: Kim będę gdy dorosnę

- poszerzenie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych

 - doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów

- kształtowanie umiejętności grafomotorycznych

- przypomnienie na czym polega praca strażaka policjanta lekarza

- kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego

 

Temat: Grudniowe życzenia.

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń

- poszerzenie wiadomości na temat historii Świętego Mikołaja

- przygotowanie dzieci do spotkania z Mikołajem – śpiewanie piosenki o Mikołaju

- słuchanie oraz nauka kolęd

- wspólne ubieranie choinki. Nazywanie ozdób choinkowych określenie ich wielkości, kształtu, koloru

 

Temat: Idą święta

- poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń

- poznanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- poznawanie nazw dni tygodnia

- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach

 

Temat: Idzie zima ze śniegiem

- obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i związanie ich z aktualną pora roku

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych

- poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy

- ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

 

"Wszyscy dla wszystkich" - Julian Tuwim

Murarz domy buduje,

Krawiec szyje ubrania,

Ale gdzieżby co uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie

Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni

I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,

Więc do szewca iść trzeba,

No, a gdyby nie piekarz,

To by szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści

I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,

Mój maleńki kolego.